IX Międzynarodowy Salon Urządzeń Rozrywkowych oraz Salon Vendingu SUREXPO 14-16 października 2010, Warszawa .
Serdecznie zapraszamy na nasze stanowisko.